Μαντέψτε τι κάνουν οι μαθητές του αμερικανικού σχολείου;

Μαντέψτε τι κάνουν οι μαθητές του αμερικανικού σχολείου;

Λοιπόν, τι κάνουν αυτά τα παιδιά; Αυτά τα παιδιά έσωσε το σχολείο από τον ανεμοστρόβιλο. Όταν η μετεωρολογική υπηρεσία δίνει ένα σήμα για τον κίνδυνο ανεμοστρόβιλων, τα παιδιά αποκομίζουν οι διάδρομοι και αναγκάστηκε να πάρει θέση, όπως στην παραπάνω εικόνα. Εάν το σχολείο ήταν τα κελάρια, τα παιδιά θα πρέπει να κατέβει, αλλά στην πλειοψηφία των σχολείων δεν έχουν υπόγεια, αλλά επειδή τα παιδιά κάθονται στους διαδρόμους σε μια τέτοια θέση.